معرفی کارشناسان
7/27/2021 5:21:34 PM | 297

آقای مهندس سید قاسم حسنی
  • سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
  • رشته تحصیلی: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
  • تلفن داخلی :105و 106

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها