نرم‌افزار
7/27/2021 5:38:53 PM | 196

 • از آنجایی که نرم افزار های مورد نیاز دانشگاه به صورت یکپارچه در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، این واحد وظیفه رسیدگی به چگونگی خرید نرم افزار و آموزش پرسنل دانشگاهی را بر عهده دارد تا با آشنایی کارشناسان به چگونگی استفاده از نرم افزار مربوطه در مواقع لازم نسبت به رفع نقایص به وجود آمده احتمالی اقدام نمایند.
 •  
 • این واحد با حضور نیروهای متخصص و کارآمد، پشتیبانی ویژه ای از قسمت های مختلف دانشگاه در زمینه‌ی نرم افزاری به عمل می آورد.
 •  
 • مهمترین فعالیت های این قسمت به شرح ذیل می باشد:
 • پشتیبانی نرم افزار 
 • پشتیبانی کاربران سرویس پست الکترونیک دانشگاه 
 • اختصاص و پشتیبانی وبسایت های همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها
 • ارائه خدمات پردازش سریع دانشگاه
 • بروز رسانی  و مدیریت فنی وب سایت دانشگاه
 • ایجاد زیرسایت ها و پشتیبانی آن ها

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها